Även om menstruationsprocessen är lika naturlig som att äta, andas och sova, finns det tabun, myter och stigman kring ämnet, såväl som förlägenhet, skam och tystnad. Till exempel gömmer flickor och kvinnor bindor inuti ärmarna och skäms för att köpa intimvårdsprodukter. De avstår även från att delta i dagliga aktiviteter när de har mens och undviker viktiga diskussioner om menstruation och kvinnors hälsa.

Bryt tystnaden – normalisera diskussionerna om mens

Många flickor förstår inte vad som händer när de får sin första mens. Detta beror främst på att mödrar ofta inte diskuterar om menstruation med sina döttrar innan de får sin första mens. Till exempel i Karachi i Pakistan visste 50 procent av flickorna i åldern 14–17 år ingenting om menstruation och trodde i stället att de var sjuka eller döende.

För att hjälpa till att driva fram en positiv förändring inom detta område, lanserade Essity 2016, tillsammans med sitt varumärke Bodyform, en kampanj för att hjälpa kvinnor och flickor att övervinna de sociala barriärerna vid diskussioner om mens genom att skapa sex nya ”femojis” om mens på det officiella emoji-tangentbordet. Kampanjen lanserades för att ge kvinnor ett roligt och enkelt sätt att visa hur de mår när de har sin mens med ikoner som visar bindor, kramper, PMS, fläckar och uppblåsthet. Kampanjen var ett sätt att skapa en dialog om menstruation på ett engagerande och praktiskt sätt.

Stoppa sociala stigman – undvik frånvaro

Menstruationshygienen är inte bara ett ämne man undviker att diskutera, utan det framstår också som en central fråga för jämställdhet, mänskliga rättigheter och utveckling, då kvinnor och flickor fortsätter att lämnas utanför kulturella, utbildningsmässiga, sociala och inkomstbringande verksamheter vid deras menstruation. I Väst- och Centralafrika missar enligt uppgifter mer än 4 av 10 flickor minst en skoldag per månad under sin mens, och cirka 73 procent av de kvinnliga fabriksarbetarna i Bangladesh missar i genomsnitt sex arbetsdagar per månad i lön på grund av menstruation.

Globalt hoppar kvinnor över dagliga aktiviteter på grund av sin mens, vilket ofta beror på att de ser menstruation som en barriär och de saknar ordentlig kunskap om hur deras kroppar fungerar. Sedan 2014 har Essity samarbetat med FN:s Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC) för att bryta tystnaden, öka medvetenheten och främja utbildning kring menstruation. Ett av partnerskapets initiativ förde 30 flickor samman från de sydafrikanska kåkstäderna Khayelitsha och Gugulethu utanför Kapstaden, för att lära dem om menstruationshygien. Sessionen leddes av experter från WSSCC som lärde flickorna om deras kroppar, vikten av god hygien vid menstruationen och att de inte behöver skämmas, utan istället känna sig stolta. 

Något som händer med hälften av världens befolkning varje månad bör inte vara tabu och att bryta tystnaden om ett ämne som man ofta undviker är det första steget till att bli av med stigman. Att övervinna negativa stereotyper kring menstruation och att istället för rekommendationer frambringa åtgärder, medför en säker skötsel av menstruationshygien som kan förändra kvinnors och flickors liv och framtid över hela världen.