Utställningen fokuserar på det faktum att oavsett var du befinner dig i livet så beror din hälsa på hygien – din egen personliga hygien och andras. Utöver att vara livsviktig spelar även hygien en viktig roll i socioekonomisk utveckling. Men många tabun, traditioner och myter står i vägen för denna viktiga utveckling.

Det här är den första av tre utställningar som kommer att visas under en treårsperiod. Partnerskapet ligger helt i linje med Essitys fokus på hygien, hälsa och välmående och initiativet Hygiene Matters samt museets plattform ”Fotografiska for Life”, som siktar på att kasta ljus över utmaningar för människor och samhället runtom i världen. Genom detta partnerskap hoppas vi kunna nå en bredare grupp och bidra till en global dialog om ökad medvetenhet och framgång i frågor relaterade till hygien, hälsa och välmående.