Sedan 2008 har vi forskat globalt och samlat insikter och expertutlåtanden om ämnen kring menstruation, inkontinens och offentlig och personlig hygien och hälsa. Med dessa insikter vill vi skapa medvetenhet kring de utmaningar och möjligheter som finns för att förbättra hygien- och hälsostandarder för människor och samhälle. På den här sidan hittar du länkar till våra senaste globala undersökningar och rapporter.