We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 305.7 (+4.6 SEK) on 02-Jul-2020 17:29

Select region


Global Site


Enligt Essitys bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under maj månad har på aktieägares begäran 199 046 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 275 187 629.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 702 342 489, varav 63 649 460 aktier av serie A och 638 693 029 aktier av serie B.

Notera: Informationen är sådan som Essity ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2020, klockan 08:00.