Essity B 269.8 (+0.3 SEK) on 26-Sep-2021 17:29

Select region


Global Site


Enligt Essitys bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under augusti månad har på aktieägares begäran 6 180 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 257 896 217.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 702 342 489, varav 61 728 192 aktier av serie A och 640 614 297 aktier av serie B.

Notera: Informationen är sådan som Essity ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2021, klockan 08:00.
 

Share this