Essity B 269.8 (+0.3 SEK) on 26-Sep-2021 17:29

Select region


Global Site


Enligt Essitys bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under juni månad har på aktieägares begäran 100 aktier av serie A omvandlats till serie B.  Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 257 951 837.

 Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 702 342 489, varav 61 734 372 aktier av serie A och 640 608 117 aktier av serie B.

Notera: Informationen är sådan som Essity ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2021, klockan 08.00.

 

Share this