We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 300.2 (-2.1 SEK) on 03-Jun-2020 17:29

Select region


Global Site


Enligt Essitys bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under februari månad har på aktieägares begäran 1 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 277 745 267.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 702 342 489, varav 63 933 642 aktier av serie A och 638 408 847 aktier av serie B.

 

 

Notera: Informationen är sådan som Essity ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2020, klockan 08:00.