Essity B 271.5 (-3 SEK) on 23-Jan-2022 17:29

December 30, 2021

Omvandling av aktier

Enligt Essitys bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under december månad har på aktieägares begäran 132 660 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 255 078 101.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 702 342 489, varav 61 415 068 aktier av serie A och 640 927 421 aktier av serie B.

Notera: Informationen är sådan som Essity ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2021, klockan 08:00.

Share this