We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 261.6 (+1.6 SEK) on 03-Mar-2021 17:29

Select region


Global Site


Som meddelats av Essity den 10 december 2020, pågår diskussioner mellan Essity och det australiska hygienbolaget Asaleo Care kring förvärv av ytterligare aktier i Asaleo Care.

Det har under dagen, den 16 februari 2021, framkommit uppgifter i media om att parterna nått en principöverenskommelse om förvärv av aktier till ett pris av AUD 1.40 samt viss aktieutdelning. 

Essity kan bekräfta att diskussionerna är långt framskridna och att parterna är överens om villkoren inklusive det pris som omnämns.

Mer information kommer att lämnas inom kort.

 

Notera:

Denna information är sådan information som Essity Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 13:10 CET 

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55

 

Share this