We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 261.5 (-5.4 SEK) on 22-Jan-2021 17:29

Select region


Global Site


Essity Aktiebolag (publ) ("Essity") meddelar idag att Essity har lagt fram ett icke bindande indikativt erbjudande till styrelsen för hygienbolaget Asaleo Care Limited ("Asaleo") om att förvärva ytterligare aktier i Asaleo för 1,26 AUD per aktie. Asaleo är noterat på Australian Securities Exchange (ASX). Essity är den största ägaren i Asaleo, med ett innehav om 36,2 procent av aktierna. Asaleos nuvarande börsvärde på ASX uppgår till 549 MAUD, baserat på stängningskursen 1,01 AUD den 9 december 2020.

Det är inte säkert att någon överenskommelse kommer att nås, att ett formellt bindande bud kommer att läggas fram eller att en transaktion kommer att genomföras.

Erbjudandet är inte förenat med finansieringsvillkor. Essity avser att finansiera förvärv av aktier genom egna medel.
 

Utöver vad som kommuniceras i detta pressmeddelande kommer Essity för närvarande inte att lämna några ytterligare kommentarer om erbjudandet.

Notera: Denna information är sådan information som Essity är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2020 klockan 03:15.

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55 
  

Share this