We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 290.8 (-9.9 SEK) on 29-Mar-2020 18:04

Select region


Global Site


Hygien- och hälsobolaget Essity publicerar idag Års- och hållbarhetsredovisning för 2019 på www.essity.se

- 2019 var ett år med stark tillväxt och förbättrad lönsamhet. Genom prishöjningar, förbättrad produktmix, högre volymer och kostnadsbesparingar har vi mer än kompenserat för de senaste två årens betydande motvind från högre råvarukostnader. Framgångsrika innovationer och investeringar i försäljning och marknadsföring har stärkt marknadspositioner och varumärken. Inom det pågående arbetet med att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle har vi satt ytterligare hållbarhetsmål för förpackningar med särskilt fokus på plastförpackningar. Vi arbetar aktivt med att bryta barriärer och för att öka kunskapen kring hygien och hälsa, säger Magnus Groth, vd och koncernchef för Essity.

Notera: Denna information är sådan information som Essity är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars, 2020, klockan 08:00.
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55