We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 300 (-2.5 SEK) on 26-Feb-2020 17:29

Select region


Global Site


Essity har idag lånat 300 MEUR på obligationsmarknaden under sitt EMTN-program (Euro Medium Term Note) till en ränta om 0,58 procent med förfallodag den 3 februari 2030 vilket motsvarar en marginal över mid-swaps på 0,58 procentenheter.

Obligationsemissionen blev övertecknad och obligationerna placerades hos 93 investerare.
Obligationerna kommer att noterats på Luxemburgbörsen. Syftet med emissionen är finansiering av verksamheten.
Transaktionen genomfördes gemensamt av BofA Securities, Commerzbank och SEB.

Notera: Denna information är sådan information som Essity är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2020 klockan 16:45 CET.
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55