We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 275.5 (-22.8 SEK) on 23-Oct-2020 17:29

Select region


Global Site


Hygien- och hälsobolaget Essity har säkrat ytterligare kapacitet för att möta den ökade efterfrågan av handdesinfektionsmedel under varumärket Tork®. Koncernen kommer att utöka sin leveranskapacitet av handdesinfektion i Europa från och med fjärde kvartalet 2020. Den utökade kapaciteten möjliggör fortsatt hög tillväxt av befintligt sortiment och även nya produktlanseringar.

 En undersökning, genomförd för Essity i juli 2020, gjord bland 10 000 konsumenter i tio länder, visar att handhygien nu är en självklar del av vardagsrutinerna. 74 procent av befolkningen betraktar handhygien som en del av sin allmänna hälsorutin i högre grad idag än före pandemin. Samma undersökning visar att 69% av respondenterna tycker att handdesinfektionsmedel är ett bra komplement till handtvätt. Detta är ett tydligt tecken på att handdesinfektionsmedel kommer att spela en viktig roll i handhygienrutinerna.

Covid-19 har bidragit till ett ökat fokus på handhygien som ett sätt att minska spridningen av viruset. Essitys affärsområde Professional Hygiene, med det ledande globala varumärket Tork®, kan genom ökad kapacitet inom handdesinfektion erbjuda tillgång till handhygienprodukter även på platser där det inte finns tillgång till tvål och vatten.

– Essitys verksamhet inom Professional hygiene kan nu leverera ett komplett utbud av högkvalitativa och certifierade handdesinfektionsprodukter. Den ökade kapaciteten gör det möjligt för Tork-varumärket att hjälpa kunderna att upprätthålla den nya hygiennormen och att hålla deras verksamheter igång,” säger Don Lewis, President Professional Hygiene på Essity. 

Torks webbplats har Essity publicerat utbildningsmaterial som visar hur man använder handsprit på rätt sätt.


Om undersökningen Essentials Initiative Survey 2020–2021 
I den här globala webbundersökningen som genomförs vartannat år samlar vi in insikter från allmänheten från cirka 15 000 svarande i 15 länder i åldrarna 16–85 år. Studien lyfter fram attityder, beteenden och funderingar inom en lång rad hygien- och hälsoområden. Fältundersökningen utfördes under december 2019 till januari 2020 och kompletterades i juli 2020 av djupintervjuer där över 10 000 personer i tio länder fick svara på frågor om hygien och hälsa i samband med corona-pandemin. Ta del av resultatet från undersökningen här.


Share this