Essity B 283.3 (+12.8 SEK) on 25-Oct-2021 17:29

Select region


Global Site


Essity investerar i ökad effektivitet i bolagets anläggning i Kawerau i Nya Zeeland, däribland i världens första mjukpappersmaskin med en torkprocess som helt drivs med geotermisk ånga. I kombination med en lägre förbrukning av pappersmassa, minskat avfall och slopad förbränning av naturgas i maskinen bidrar förbättringarna till att koldioxidutsläppen från Kawerau-anläggningen minskar med 23 procent.

– Vi sätter nya branschstandarder när det gäller hållbar mjukpappersproduktion. Investeringen i världens första mjukpappersmaskin som helt drivs med geotermisk ånga är banbrytande. Genom att minska koldioxidutsläppen kan vi erbjuda våra kunder och konsumenter mer miljövänliga produkter, säger Magnus Groth, vd och koncernchef, Essity.

Anläggningen i Kawerau har i över 65 år försett Nya Zeelands företag med TORK-produkter och Nya Zeelands hushåll med välkända varumärken som Purex, Sorbent och Handee. Essity har 326 anställda i Nya Zeeland, varav drygt 200 på Kawerau-anläggningen. 

Essity är stolta över att vara branschledande när det gäller miljöarbete och social hållbarhet i sin verksamhet i Australasien. Förbättringarna omfattar bland annat hållbara förpackningar som följer Australian National Packaging Targets, certifierade hållbara fiberkällor, etiska leverantörskedjor samt en minskning av produktionsavfall och vattenförbrukning.

Investeringen om cirka 15 miljoner AUD (cirka 95 miljoner SEK) finansieras delvis genom den statliga fonden Government Investment in Decarbonizing Industry (GIDI), som förvaltas av energimyndigheten EECA i Nya Zeeland.

Produktionen av mjukpapper med geotermisk ånga är en del i Essitys arbete med att minska energiförbrukningen och uppnå netto nollutsläpp år 2050.

Share this