Essity B 281.5 (+1.2 SEK) on 31-Jul-2021 17:29

Select region


Global Site


Hygien- och hälsobolaget Essity presenterar i dag nya och uppdaterade hållbarhetsmål, däribland ett åtagande att utveckla mål för att nå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050. Detta inkluderar en höjning av ambitionsnivån för Essitys befintliga Science Based Targets. Andra uppdaterade mål inkluderar hållbara innovationer, arbetsplatssäkerhet och ansvarsfulla inköp.

 Ambitionen om nettonollutsläpp innebär att Essity kommer att ansluta sig till FN:s Global Compact ”Business Ambition for 1.5⁰C” i syfte att utveckla mål för att nå nettonollutsläpp i hela värdekedjan senast 2050, i linje med Science Based Targets initiative (SBTi) kriterierna. Detta inkluderar ett uppgraderat mål i linje med scenariot ”Well-below 2⁰C” och innebär att bolaget förbinder sig att minska sina utsläpp för Scope 1 och Scope 2 med 35 procent till 2030 jämfört med 2016.

Essity ska nå nettonollutsläppsmålet och minska sin miljöpåverkan genom ökat fokus på energieffektivitet, avveckling av fossila bränslen samt ökad användning av förnybar energi. 

Essity har även höjt ambitionen gällande hållbara innovationer. Det nya målet är att minst 50 procent av alla innovationer ska medföra sociala och/eller miljöförbättringar. Hållbara innovationer mäts som andel av intäkterna från innovationer som lanserats under de senaste tre åren. 

Essitys uppdaterade mål för arbetsplatssäkerhet är en minskning av totala registrerade olyckor på 75 procent till 2025 jämfört med 2019. Essity har även uppdaterat målet för ansvarsfulla inköp till att 95 procent av Essitys totala inköpskostnad ska komma från leverantörer som följer Essitys globala leverantörsstandard senast 2025.

– Vi förbinder oss till ambitiösa mål som kräver att vi fortsätter att kontinuerligt förbättra våra innovationer och hur vi bidrar till ett cirkulärt samhälle. Som ett ledande globalt hygien- och hälsobolag har Essity en viktig roll att spela tillsammans med kunder, konsumenter och andra samarbetspartners för ett ökat välbefinnande för såväl människor som planeten, säger Magnus Groth, vd och koncernchef på Essity.

Share this