We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 278 (-2.1 SEK) on 10-Apr-2021 17:29

Select region


Global Site


Hygien- och hälsobolaget Essity annonserar prishöjningar inom Consumer Tissue till följd av högre råvarukostnader. Prishöjningarna annonseras på Essitys största marknader och den genomsnittliga procentuella höjningen uppgår till medelhöga till höga ensiffriga tal.

Dessutom förbereder Essity prishöjningar inom andra produktkategorier som påverkas av högre råvarukostnader.

Notera: Denna information är sådan information som Essity Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2021 kl. 08:50 CET. 

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55

Share this