We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 282.6 (-0.1 SEK) on 13-Oct-2019 17:29

Select region


Global Site


Essity-seminar-2017

Världshälsoförsamlingen är världens högsta beslutande organ om hälsopolicyer. Dess huvudsakliga uppgift är att besluta om viktiga folkhälsopolitiska frågor, godkänna Världshälsoorganisationens arbetsprogram och budget, samt välja sin generaldirektör. Tillsammans med våra FN-partner WSSCC och WaterAid var Essity värd för ett evenemang som fokuserade på ”Hygien och hälsa över hela livscykeln”.

Världshälsoförsamlingen (WHA) är det forum genom vilket Världshälsoorganisationen (WHO) styrs av sina 194 medlemsländer och består av hälsoministrar från var och en av dessa stater. Essity tog tillfället i akt att samarbeta med dessa viktiga beslutsfattare, i syfte att höja hygien- och hälsostandarder över hela världen. 

Detta evenemang var viktigt för Essity eftersom det hänger samman med ökat fokus på hygien och hälsa, vilket ger en möjlighet att dela med sig av kunskap och lära sig mer inom området (t.ex. om inkontinensvård och betydelsen av handhygien över hela livscykeln, särskilt inom vårdinrättningar).

Panelen omfattade bland andra Kersti Strandqvist, som representerade Essity, och Olivia Wigzell, Sveriges representant i WHO:s styrelse och generaldirektör för Sveriges folkhälsomyndighet. Olivia Wigzell underströk vikten av att bygga vidare på alla sektorers expertis för att förbättra hygien- och hälsostandarder runt om i världen. Hon framhöll den unika svenska hygienregleringen inom hälso- och vårdinrättningarna och hur infektionskontrollen övervakas. Andra deltagare gav också exempel på bästa praxis på hur man ska hantera hygien- och hälsoutmaningar inom sina respektive fält. Till exempel delade Kenyas hälsovårdsministerium sin nyligen antagna policy för hantering av menstruationshygien, som tar itu med tillgång till produkter och deras säkerhets- och kvalitetsstandarder, tillhandahållande av avfallshantering, samt utbildning.

Med deltagare som Ugandas hälsovårdsminister, regeringsföreträdare från Tyskland, många FN-organ och icke-statliga organisationer, var mötet ett stort steg i Essitys positionering som en internationell tankeledare i frågor som rör hälsa och hygien. Som en deltagare kommenterade under evenemanget: ”Näringslivet borde vara i centrum av Världshälsoförsamlingens diskussioner om mål för hållbar utveckling. Samarbetspartnerna inom den privata sektorn kommer att vara nyckelfaktorn för att dessa mål uppnås ... [de] ... kan inte uppnås utan hållbara affärsmodeller som en del av lösningarna.”

Besök WSSC och ladda ner rapporten