Utställningen tar upp det faktum att var du än befinner dig i livscykeln är din hälsa beroende av hygien – din egen och andras. Förutom att hygien är avgörande för överlevnad spelar den även en viktig roll för den socioekonomiska utvecklingen. Men många tabun, traditioner och okunskap står i vägen för denna livsavgörande utveckling.

Detta är den första av tre utställningar över en treårsperiod. Samarbetet är i linje med Essitys fokus på hygien, hälsa och välbefinnande och initiativet Hygiene Matters, samt Fotografiskas plattform ”Fotografiska For Life”, som belyser utmaningar för både samhälle och människor runt om i världen. Genom samarbetet hoppas vi nå en bredare grupp och bidra till en global dialog om ökad förståelse och utveckling inom frågor som rör hygien, hälsa och välbefinnande.