We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 295 (+1.5 SEK) on 07-Dec-2019 17:29

Select region


Global Site


Fotografiska-Exhibition-Woman-brushing-hair-Photo_Ida-Borg

Den 8 november till 21 januari pågår Fotografiska For Life-utställningen Hygiene – A Circle of Life. Utställningen är en del i det långsiktiga partnerskap mellan Essity och Fotografiska museet, vilket syftar till att lyfta fram hur hygien och hälsa påverkar människors välbefinnande, samt synliggöra utmaningar och tabun relaterade till hygien och hälsa för människor.

Utställningen tar upp det faktum att var du än befinner dig i livscykeln är din hälsa beroende av hygien – din egen och andras. Förutom att hygien är avgörande för överlevnad spelar den även en viktig roll för den socioekonomiska utvecklingen. Men många tabun, traditioner och okunskap står i vägen för denna livsavgörande utveckling.
 
Detta är den första av tre utställningar över en treårsperiod. Samarbetet är i linje med Essitys fokus på hygien, hälsa och välbefinnande och initiativet Hygiene Matters, samt Fotografiskas plattform ”Fotografiska For Life”, som belyser utmaningar för både samhälle och människor runt om i världen. Genom samarbetet hoppas vi nå en bredare grupp och bidra till en global dialog om ökad förståelse och utveckling inom frågor som rör hygien, hälsa och välbefinnande.