Essitys användning av vedfiber består av både returfiber (insamlad återvunnen fiber) och färskfiber. All färsk vedfiber i våra produkter ska vara FSC®- eller PEFC™-certifierade, eller uppfylla FSC:s standard för kontrollerat virke.
 
Forest Stewardship Council, som är en oberoende, internationell medlemsorganisation, främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Essity prioriterar FSC® som certifieringssystem och uppmuntrar alla leverantörer att arbeta för certifiering. Detta ser vi som ett viktigt verktyg för att sprida hållbart skogsbruk i världen.
 
2016 levererades 6,5 miljoner ton färsk fiber till Essity i form av virke, massa, förpackningar, moderrullar och produkter från tredje part. 100 procent av fibern var certifierad eller kontrollerad vilket innebär att våra leverantörer upprätthåller och skyddar principerna om biologisk mångfald och skogsbesvarande. Essitys leverantörer av massa ska garantera att de har välfungerande system och dokumenterade rutiner för säkerställande av spårbarhet och efterlevnad genom hela leveranskedjan.
 
För närvarande diskuteras inom FSCs organisation hur Intact Forest Landscapes ska inkluderas i certifieringsarbetet. Vi ställer oss bakom detta arbete och ser fram emot tydliga riktlinjer från världens mest respekterade organisation för skogscertifiering, FSC.
 
Essity för en dialog med Greenpeace om hållbart skogsbruk och införlivandet av Intact Forest Landscape i FSC.
 
Kommentar på rapporten av Kersti Strandqvist, SVP Group Function Sustainability:
”Vi respekterar Greenpeace engagemang för hållbart skogsbruk. Essity ställer högsta möjliga krav på sina leverantörer. Vi följer FSC-standard, den högst och mest respekterade i världen och vi kräver att alla våra leverantörer gör detsamma. Greenpeace antyder att FSC inte är tillräckligt i alla avseenden. Diskussioner pågår redan inom FSC, vilket involverar intressenter som oss själva och Greenpeace, för att utforska om befintliga standarder kan utvecklas. Under tiden fortsätter vi att följa FSC-rekommendationer som anses vara den absolut bästa standarden.