I en värld där tekniken utvecklas var dag är det nödvändigt att bryta invanda mönster och prata om menstruation på tidigare otänkbara platser, som exempelvis Metaverse. På tre månader har Essity och dess ledande varumärke inom Feminine Care i Mexiko, Saba®, utvecklat V-Land, ett spel på Roblox där pojkar, flickor, tonåringar och föräldrar får uppleva en plats i Metaverse för att lära sig mer om och normalisera menstruation.

Innovationen kom till efter att varumärket hade samlat in värdefulla insikter som visar på brist på information och kunskap om menstruationscykeln. En undersökning som har genomförts av Essity i samarbete med Menstruación Digna Mexico och UNICEF visar att 44 procent av kvinnor känner sig obekväma med att prata om mens med sina fäder, bröder, far- och morbröder och andra manliga släktingar, medan 52 procent känner sig obekväma med att prata om saken med sina partners och kollegor. Faktum är att bristen på information kring mens är ett globalt problem, där bara 55 procent anger att de har kunskap om menstruation enligt Essitys Global Hygiene and Health Survey från 2022. Som en följd har många fördomar och missuppfattningar vuxit fram kring menstruation och har till och med lett till att kvinnor drabbats av tabun, hån och rädsla.   

Essity med sina varumärken inom Feminine Care vill stärka utbildningen och skapa medvetenhet om menstruation för att bryta en del av de tabun som omger mens. Utbildning är emellertid mest effektiv när den kombineras med underhållning. Därför väljer Saba® och Dentsu Creative att kommunicera sitt budskap via Metaverse: att alla flickor, pojkar och ungdomar ska kunna uppleva mens utan stigman eller tabun. 

- Vi utvecklade idén med tanke att skapa ett innovativt projekt som bidrar till utbildning i kombination med underhållning. Vi bestämde oss för att lansera V-Land i Roblox där spelarna hittar olika skins de kan använda för att navigera i den här världen, till exempel en tampong, en blodklump eller en livmoder. Varje enskilt element har noggrant valts ut för att skapa medvetenhet och bryta tabun relaterade till menstruation, eftersom vi vill att spelarna ska få uppleva ett spännande äventyr fullt av känslor som är fritt från förlöjligande och mobbning, förklarar Mariana Salguero, marknadschef för Essitys Feminine Care-varumärke Saba®.

V-Land lanserades den 23 februari i Roblox och är tillgängligt kostnadsfritt på spanska över hela världen på datorer, mobiltelefoner och konsoler. Lanseringskampanjen kommer att pågå under hela året med en 360-graders marknadsföringsstrategi som bland annat omfattar besök på skolor i Mexiko och emptyriktar sig till flickor och pojkar i åldrarna 7 till 15 och föräldrar till barn i åldrarna 9 till 15.