Processen har sedan dess pågått i en komplicerad och regulatoriskt föränderlig miljö, där Essitys målsättning hela tiden har varit att lämna Ryssland på ett ansvarsfullt sätt med fokus på företagets 1300 anställda i landet. 

I början av 2023 nådde Essity ett avtal med en köpare, och i början av juni 2023 erhölls godkännande av ryska myndigheter att slutföra transaktionen. 

Överlåtelsen kommer i alla delar att slutföras när Essity erhållit slutlikvid från köparen. Bedömningen är att detta kommer att ske under juli månad.