En ny Sifo-undersökning från Essity visar att två av tre kvinnor (62 %) oväntat fått sin mens på jobbet. Att då kunna gå in på toaletten för att ta en binda, tampong eller ett trosskydd är dock ingen självklarhet – endast sju procent av svenskarna uppger att det erbjuds mensskydd på deras jobb. Detta trots att nära hälften (48%) av alla sysselsatta svenskar anser att mensskydd borde finnas på arbetsplatsen.

–Många arbetsgivare bjuder på förmåner som kaffe, mjölk, frukt och fikabröd – och att det ska finnas sanitetsartiklar som tvål och pappershanddukar inne på toaletten är ju en självklarhet. Ändå är det så pass få som erbjuder mensskydd; en produkt vi kvinnor inte direkt väljer att konsumera frivilligt, säger Malin Hermann, varumärkesansvarig för Tork på Essity.

51 procent av kvinnorna och 46 procent av männen tycker att arbetsgivaren ska tillhandahålla mensskydd. Intressant nog svarar 33 procent av kvinnorna att de inte tycker att arbetsgivaren ska behöva tillhandahålla gratis mensskydd. Jämför man åldrarna så är det främst unga som tycker att mensskydd ska finnas på jobbet; 61 procent i åldersgruppen 18–34 jämfört med 43 procent av de som är 35–49 år och 42 procent av de i 50–69-års åldern.

Även om det generellt är få arbetsgivare som erbjuder mensskydd till sina medarbetare så sticker Stockholm ut – här gör 13 procent det, jämfört med fem procent i övriga landet. Det är främst bindor som erbjuds.

Från undersökningen:

Anser du att Sveriges arbetsgivare borde tillhandahålla gratis mensskydd på arbetsplatsen?

Ja: 48% (Män: 46%, Kvinnor: 51%)

Nej: 34% (Män: 36%, Kvinnor: 33%)

Vet ej: 17% (Män: 18%, Kvinnor: 17%)

Bas: 1040

Tillhandahåller din arbetsgivare gratis mensskydd på arbetsplatsen?

Ja: 7% (Män: 7%, Kvinnor: 8%)

Nej: 77% (Män: 68%, Kvinnor: 88%)

Vet ej: 15% (Män: 25%, Kvinnor: 4%)

Bas: 1040

Vilken typ av mensskydd tillhandahåller din arbetsgivare på arbetsplatsen?

Bindor: 60%

Tamponger: 56%

Trosskydd: 35%

Annat: 0%

Vet ej: 16%

Bas: 75

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 17–21 december 2021. Totalt intervjuades 1437 personer i åldern 18-65 år, varav 1040 personer var yrkesverksamma (heltid eller deltid). Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.