Coronapandemin har påverkat alla på olika sätt – men en av de kanske mer oväntade effekterna är att många under den här perioden har börjat se över sina klimatavtryck. I genomsnitt lägger svenskarna 44 minuter per dag på att göra något positivt för klimatet, visar Essitys undersökning. Drygt en fjärdedel – 35 procent – gör mer klimatsmarta val nu än innan pandemin bröt ut. 58 procent flyger och kör bil mindre nu, och nästan lika många cyklar eller promenerar i stället. 44 procent återvinner mer avfall och 32 procent köper mer miljövänliga produkter.

– Den här extraordinära tiden har gett oss både tid och anledning att reflektera och tänka nytt. Allt fler inser att vi behöver ställa om vårt levnadssätt genom att konsumera och agera på ett mer hållbart sätt, säger Axel Edh, Hållbarhetsansvarig på Essity.

Lite drygt hälften av de tillfrågade tror att det vi gör som individer kan bromsa den globala uppvärmningen. Att återvinna sitt avfall är den åtgärd som flest tycker är klimatvänlig – 35 procent anser att det är en av de mest positiva gärningarna för klimatet. Att sluta köpa för mycket nya saker och att välja bort engångsartiklar kommer strax efter, på 23 respektive 21 procent.

När coronarestriktionerna lättas i landet kvarstår frågan om folk även i framtiden kommer att göra klimatsmarta val. Svaret, enligt Essitys undersökning, är ja. 85 procent uppger att de kommer att fortsätta på den inslagna vägen.

Från undersökningen:

35 % gör klimatsmartare val nu än innan pandemin bröt ut
58 % flyger och kör bil mindre
55 % väljer cykeln eller går i stället
44 % återvinner mer avfall
32 % köper mer miljövänliga produkter
51 % tror att det vi gör som individer kan bromsa den globala uppvärmningen
35 % anser att återvinna sitt avfall är bland det mest positiva för klimatet
23 % anser att sluta köpa för mycket nya saker är bland det mest positiva för klimatet
21 % anser att byta från engångsartiklar är bland det mest positiva för klimatet
85 % säger att de kommer att fortsätta göra klimatsmarta val när pandemin är slut

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo under perioden 1–13 juli 2021. Totalt 1000 slumpmässigt utvalda svenskar i åldrarna 18–80 år deltog.