Essity B 242.6 (+0.4 SEK) on 23-Feb-2024 10:04

Varumärken


Hållbarhet

För människors och planetens välbefinnande


Libero stöttar Havets Hus i Lysekil med 250 000

Knaggrocka-1920x1080.jpg

Essity har med sitt varumärke Libero bidragit med 250 000 kronor för att stötta Havets Hus arbete med att förbättra livet i Västerhavet. Pengarna ska bland annat användas till att öka antalet storfläckiga rödhajar och den utrotningshotade knaggrockan. Med det här samarbetet har Libero i Norden nu sammanlagt bidragit med en miljon kronor till organisationer som jobbar för renare hav.

Världshaven står inför stora utmaningar både när det gäller nerskräpning, uppvärmning och överfiske. Västerhavet är inget undantag. Havets Hus i Lysekil arbetar med att förhindra den alarmerande utvecklingen genom att öka förståelsen för havets ekosystem och återinplantera hajar och andra hotade marina arter i havet.

Nu har akvariemuseet i Lysekil tagit emot 250 000 kronor från Essitys varumärke Libero. Utöver det har Liberos kunder valt att skänka ytterligare 35 000 kronor.

– Det här samarbetet har gjort det möjligt för oss att hämta fyra avelshajar till vårt projekt för storfläckig rödhaj, som är väldigt ovanlig i Västerhavet. Vi kommer också kunna utveckla våra avelsmiljöer för den rödlistade knaggrockan som idag är så pass hotad, säger Maria Jämting, vd på Havets Hus, och fortsätter:

– Samarbetet med Essity/Libero har också gett oss nya möjligheter att utbilda skolelever direkt från akvariet. Där lär vi barnen varför det är så viktigt att bevara miljöerna i havet, inte minst de grunda områden som är havens barnkammare. I våra vatten utgörs de ofta av ålgräsängar; områden på havets botten som både förser arterna med mat och skydd samt motverkar klimatförändringar. Ålgräsängarna måste skyddas och en viktig del av det handlar om just kunskapsöverföring, säger Maria Jämting.

HavetsHusDonation-1920x1080.jpg

Miljonsatsning till olika havsorganisationer

Sammanlagt har Libero i Norden stöttat med en miljon kronor till olika organisationer för att främja havsmiljön. Samtliga organisationer har värderingar som går hand i hand med Liberos mål om att förbättra klimatet för kommande generationer.

– Libero har haft flera så kallade ”Limited Edition”-projekt för att stötta olika organisationer som verkar utifrån ett hållbart perspektiv. Initiativen har både syftat till att bidra till renare, friskare och mer levande hav och till att rädda andra, icke-marina, djurarter från utrotning. Gemensamt för alla samarbetspartners är att vi delar värderingar och viljan att förbättra förutsättningarna för våra barns och vår planets hälsa och framtid, säger Veronica Örnmark, ansvarig för butikskommunikation i Sverige för Libero på Essity.

Kontakt
Malin Herrmann

Communications Manager, Communications Nordic

Visa e-post

Mobile: +46 706 17 05 88