– Vi har genomfört Hälsoveckan sex år i rad för våra egna medarbetare men i år är läget speciellt. Vi lever med en gemensam utmaning. Coronapandemin har påverkat samhället i stort och hur människor arbetar. Därför har vi valt att öppna upp delar av vår hälsovecka så att även de som inte är våra medarbetare ska kunna ta del av innehållet. Vi vill inspirera, men också dela med oss av konkreta verktyg för ett hållbart arbetsliv, säger Sofi Vilahamn, arbetsmiljö- och hälsochef på Essity. 

Hälsoveckan, eller Global Health & Safety Week 2020, spänner över ett brett fält av ämnen som på olika sätt berör ett hälsosamt och hållbart arbetsliv. 

Essity kommer under vecka 44 göra en rad föreläsningar tillgängliga för allmänheten:

  • Att förstå alkohol- och drogberoende
  • Grupputveckling och hälsosamma arbetsplatser
  • Time management: färdigheter för hälsa och arbetslivsbalans
  • Rygg- och nackövningar till hemmakontoret
  • Självledarskap och hälsa
  • Yin Yoga online
  • Några ord om lycka och hälsa (professor Micael Dahlen)

– Balans mellan arbete och fritid hör till det som anställda vid företag i Sverige värderar högst. Under coronapandemin har mycket av detta förändrats och utmanats, vilket vi också märker i våra egna undersökningar. Vi måste öka förståelsen för hur hälsan påverkas när arbetslivet blir alltmer digitalt, säger Sofi Vilahamn.  

Essity har genomfört en undersökning bland företagets medarbetare kring hur de uppfattar sin arbetssituation under coronapandemin. Sammanlagt besvarades enkäten av närmare 10 000 medarbetare i 10 länder. 

Även om det övergripande resultatet visar att medarbetarna uppfattar att det har fungerat att arbeta på distans har ett flertal utmaningar identifierats:

  • Många saknar den sociala kontakten med kollegor.
  • Flera vittnar även om att balansen mellan arbete och fritid har rubbats när arbetsplatsen och hemmet fysiskt blir samma plats. ”De arbetade timmarna har ökat och vi är på jobbet hela tiden”.
  • Den finns också en frustration över att tekniken för mötena inte alltid fungerar. Komplexiteten ökar även när verktygen för digitala möten blir allt fler.

– För många har året inneburit att deras rutiner i arbetslivet brutits. Det innebär risker och en ökad belastning som kan gå ut över hälsan. Vi måste hjälpas åt att etablera nya hållbara rutiner i den digitala arbetsvardagen, säger Sofi Vilahamn.

Essity har under coronapandemin varit måna om att bidra till samhället genom att förbättra hygienstandarden med sina hygienlösningar. Under våren ställdes även delar av företagets produktion om för att kunna tillverka munskydd till vården. Genom att öppna upp vår hälsovecka för allmänheten hoppas vi kunna bidra ytterligare.

–Vi vill dela med oss av kunskap och verktyg för ett hållbart arbetsliv som förhoppningsvis kan göra människors vardag lite hälsosammare, avslutar Sofi Vilahamn. 

Om Essitys hälsovecka

Essity genomför i år sin hälsovecka, Global Health & Safety Week 2020, för sjätte året i rad. Den riktar sig till företagets omkring 46 000 medarbetare globalt. Essity utsågs 2019 till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i bemannings- och rekryteringsföretaget Randstads undersökning. 

Länk till Essitys hälsovecka

Om undersökningen Covid-19 Pulse

Enkätundersökningen utfördes under juni och besvarades av 9 959 av Essitys medarbetare i olika länder. 81 procent av kontorsmedarbetarna svarade att de arbetar på distans.