Med start 8 juni 2020 kommer anställda och besökare hos Sweco kunna återvinna sina använda pappershanddukar.  

- På Sweco Sverige har vi ett uttalat mål om att vara klimatpositiva till 2030 och vi tittar återkommande på olika innovativa lösningar för att uppnå det målet. Att tänka mer cirkulärt är en viktig del i vår omställning, och att börja återvinna våra pappershanddukar med Tork PaperCircle känns som en viktig och konkret handling i vårt fortsatta arbete att nå våra hållbarhetsmål, säger Eva Ahlquist Popp, Hållbarhetskoordinator för Facility Management på Sweco Sverige 

Hos Sweco kommer toalettutrymmena att användas som vanligt, med den skillnaden att de använda pappershanddukarna slängs i en separat behållare. Lokalvårdarna från Sodexo tar sedan hand om de sorterade pappershanddukarna och håller dem separerade från annat avfall. Med hjälp av Stena Recycling transporteras de sedan till Essitys pappersbruk i Lilla Edet, där de återvinns och blir till nya pappersprodukter.  

Att återvinna pappershanddukar är både enkelt och säkert.  Essity har under pandemin noga följt utvecklingen och har tillsammans med RISE kunnat dra  slutsatsen att det inte finns någon förhöjd risk för smittspridning i samband med återvinning av pappershanddukar.  

- Sodexo har länge haft som fokus att driva hållbarhet tillsammans med våra kunder. Med en tjänst som Tork PaperCircle kan vi hjälpa till att sluta cirkeln för pappershanddukar och göra avfall till nya resurser på riktigt. Vi är såklart också stolta att Essity och Sweco genom det här partnerskapet verkligen lyfter den viktiga roll som lokalvårdare har i samhället, vilket inte minst synliggjorts i den rådande Corona-pandemin. Lokalvårdare är en viktig kugge i ett hållbart samhälle, säger Per Liljedahl, Director QHSE, Sodexo Nordics.

En livscykelanalys som Essity genomfört visar att genom att återvinna pappershanddukar till nya produkter sänks koldioxidavtrycket med minst 40 procent* jämfört med befintliga lösningar för avfallshantering. Pappersfibrerna kan återanvändas cirka sju gånger innan fibrerna blir för korta för att kunna användas till att bli nya pappersprodukter.  

- Vi är glada att Sweco väljer att starta upp Tork PaperCircle och börjar återvinna sina pappershanddukar. Vi ser att intresset för tjänsten fortsätter att öka och att många företag, trots den rådanden pandemin, vill ta steget och börja göra konkreta saker för att minska sin klimatpåverkan säger, säger Elin Orrheim, Account Manager för Tork PaperCircle i Sverige. 

Sweco blir första kunden i Göteborg men tjänsten finns redan hos kunder i Mölndal, Region Norra Skåne och Stockholm. Sedan tidigare finns Tork PaperCircle® även i Tyskland, Belgien och Nederländerna.

* Tork PaperCircle® är en innovativ tjänst där avfall används som en resurs genom att omvandla använda pappershanddukar till nya mjukpappersprodukter. Genom att återvinna pappershanddukar till nya produkter sänks koldioxidavtrycket med minst 40 procent jämfört med befintliga lösningar för avfallshantering enligt resultatet från en livscykelanalys (Life Cycle Analysis, LCA) som utfördes av Essity Tork och verifierades av IVL, Svenska Miljöinstitutet, 2017, där processerna som undvikits har tagits med i beräkningen. Mer information om Tork PaperCircle®