F: I vilka länder rekryterar ni GO! nyutexaminerade?

Under 2020 utförs rekryteringar i följande länder: Tyskland, Sverige, Storbritannien, Mexiko, Frankrike, Danmark och USA. Rekryteringen börjar i Europa och Latinamerika under april/maj 2020 och i USA senare under 2020. Du kan söka efter position utifrån det land och den funktion du önskar.

F: Hur många nyutexaminerade antas totalt?

Det varierar men under 2020 kommer vi rekrytera cirka 50 nyutexaminerade till GO!.

F: Vilken typ av anställningsavtal får jag?

Du kommer att få en fast heltidsanställning på Essity från dag ett.

F: Vad får jag betalt? 

Du erhåller en konkurrenskraftig lön baserad på marknadsdata för respektive land.

F: Vilka möjligheter finns det att få ett jobb på Essity efter programmet?

Vårt mål är att kunna erbjuda samtliga deltagare som gjort ett bra jobb intressanta roller efter de 24 månaderna på GO! Program. 

F: Kan jag söka flera GO! positioner?

Ja, du kan söka flera roller om du vill. Även i andra länder.

Allmänna frågor och svar om Essity