-Jag har jag trivts väldigt bra med Essity som arbetsgivare och när den här tjänsten blev vakant så såg jag en möjlighet att fördjupa mig i de frågor som jag brinner för: hälsa, välmående och ledarskapsutveckling. Jag är jätteglad att jag fick möjligheten att utvecklas inom företaget och känner verkligen att jag har hamnat på rätt plats. Då jag tidigare har arbetat i mer operativa HR-roller, har jag nu en mer strategisk roll där jag försöker arbeta proaktivt med att lyssna in de behov och utmaningar som finns i organisationen och därefter ta fram förebyggande initiativ. På Essity är vi nästan 2500 medarbetare i Sverige och de hälsoutmaningar som finns i samhället återspeglar sig i stort hos våra anställda vilket även innebär att det är viktigt att hålla sig uppdaterad med vad som händer i omvärlden. 

Ett av de större projekten som du har hand om är ”I Care Month”, där fokus sätts på säkerhet och välmående, berätta mer.

-Ja, säkerhet och välmående finns ju alltid med på vår dagordning men den här månaden fokuserar vi extra på det i form av föreläsningar, paneldebatter, work-shops och andra aktiviteter för våra anställda. Essity har inspirerats av Världshälsoorganisationens (WHO) holistiska perspektiv på hälsa, där vi pratar om fysisk, psykisk och social hälsa. Det handlar om att bredda perspektivet på vad hälsa är och skapa en medvetenhet kring detta hos våra anställda. Vi vet alla att fysisk aktivitet har positiva effekter på hälsan, men vårt psykiska välbefinnande och våra sociala relationer är andra aspekter som också påverkar vårt välmående. Likaså är dessa områden nära sammankopplade och påverkar varandra på otaliga sätt. Att börja investera i ett område kan snabbt leda till positiv effekt även på de andra områdena. Det blir som en kugghjulseffekt. Får man ett område att röra sig hänger de andra med automatiskt.

Den 28 april, Världsdagen för arbetsmiljö, lät Essity SIFO göra en undersökning där ca 1000 yrkesverksamma personer fått svara på frågor hur det mår fysiskt, psykiskt och socialt. Den och även vår medarbetarundersökning som vi gör två gånger om året, har jag användning för i mitt arbete framåt.

Vad händer de andra 11 månaderna?

-Essity vill ju givetvis inspirera våra medarbetare till att göra hälsosamma val året om, inte enbart under en månad. Hälsa och välmående är högt på agendan på Essity och vi vill att våra medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv. Vi har både globala och lokala aktiviteter för den som vill delta. Till hösten kommer vi att starta en så kallad poängjakt som alla anställda i Sverige bjuds in för att delta i. Alla tre områdena inom hälsa kommer lyftas fram och belönas efter utövad aktivitet. Det skall bli väldigt roligt att se hur det tas emot och se vilken effekt vi kommer få från det. 

 

Namn: Frida Gustafson

Titel: Health & Safety Manager

Utbildning: Kandidatexamen i Beteendevetenskap från Lunds Universitet – inriktning Personal och arbetslivsfrågor  

Kuriosa: Har en katt som heter Essie, tycker om att yoga, vara ute i naturen, laga god mat, kallbada samt umgås med familj och vänner.

Favoritinnovation från Essity: Toalettpappersrulle utan hylsa.

Text:Lotta Thun