Hanna och Felix har under de senaste två åren lagt grunden för sin karriär inom det globalt ledande hygien- och hälsoföretaget. 

– På Essitys GO! Program kommer du in i en riktig roll från början, och du får vara med och forma din egen utveckling. Mycket fokus ligger på att utveckla ledarskapskompetenser vilket tilltalar mig, säger Hanna. 

– På Essity läggs det stort fokus på lärande och utveckling, både personligt och yrkesmässigt. Du lär dig arbetssätten och får utföra verkliga arbetsuppgifter. Jag fick exempelvis arbeta med marknadsföring i olika former under programmet, säger Felix. 

Berätta om din roll på Essity!

– Jag jobbar med e-handel och digital marknadsföring i Norden och Storbritannien. Min uppgift är att göra analyser och stötta i strategiska beslut. Just nu tar vi fram en process för rapport och analys av försäljningssiffror för våra webbutiker så att vi kan ta datadrivna beslut och koppla till marknadsföringen, säger Hanna. 

– Jag jobbar som digital marknadsförare med varumärken som Libero och Libresse. Vi breddar den digitala plattformen för vår egen kundklubb, Liberoklubben, och arbetar med att erbjuda fler produkter och tjänster till klubbens medlemmar, säger Felix. 

Hur ser den närmaste framtiden ut?

 – Jag är med och etablerar ett team som ska samarbeta med de andra varumärkesteamen och hjälpa dem att utvecklas. Det är spännande att vara med och bygga upp teamet och se till att vi får en tydligare roll i organisationen, säger Felix. 

– Min roll är formad efter mina styrkor. Jag gillar att jobba praktiskt, komma med idéer och utmana andra att våga. Jag har hand om sex varumärken i sex länder. Det är kul att påverka och driva arbetet framåt inom e-handel och marknadsföring i en ganska konservativ bransch, säger Hanna. 

 Vad får dig att stanna på Essity? 

– Mycket fokus ligger på den personliga utvecklingen. Vill du ha en mentor kan du enkelt ta kontakt med dem som sitter på seniora positioner som gärna ger råd och delar med sig av sina erfarenheter. Många har varit här i över 30 år och har gjort fantastiska karriärer inom bolaget, säger Felix.  

– På Essity får jag vara med och forma min egen framtid. Här har du friheten att ta för dig vilket är en utmaning i sig – och det tror jag många, precis som jag, söker idag, säger Hanna.

 Vad är du extra stolt över?

– Kulturen på Essity är stark och vi jobbar hårt för att ständigt bli bättre. Vi välkomnar feedback, vi tar in synpunkter och förbättrar snabbt och utan att det blir frågan om prestige, säger Hanna. 

 – Essity vågar utmana satta normer. Mens och inkontinens är ofta tabubelagt att prata om, och det vill vi vara med och ändra på. Jag är stolt över att jobba med produkter som gör gott för människor. Hållbarhet är ständigt på agendan på Essity, vi är aldrig nöjda utan utvecklar produkter och lösningar som använder färre resurser och passar i ett cirkulärt samhälle. Det gäller såväl produkter som paketering och transporter, säger Felix.

 

Namn: Hanna Persson.

Titel: E-Commerce Activation Manager.
Utbildning (skola och examensår): Kandidat inom företagsekonomi och magister inom management av tillväxt – MATIX, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, examen 2020. 
Favoritinnovation: ”Datorn och internet som har kopplat samman hela världen och möjliggjort en ny dimension av livet.” 

Namn: Felix Ingvarsson. 
Titel: Digital Project Specialist. 
Utbildning (skola och examensår): Civilekonom inriktning marknadsföring, Högskolan i Borås, examen 2020. 
Favoritinnovation: ”Elcykeln som gör det möjligt även för personer som inte har så god fysik att ta sig fram längre sträckor lätt och smidigt utan bil.”


Skribent: Tina Lindström Carlsson

Bild: Julia Sjöberg