Vad önskar du att du hade vetat i början av din ledarkarriär? 

- Hur snabbt man växer in i nya roller.  Jag har känt skräckblandad förtjusning inför vissa uppdrag men mina chefer har trott på min potential och sagt att ”detta kommer du att klara”. Och de har haft rätt. Man växer med uppgiften.

 Vad har varit din drivkraft i karriären?

– Min drivkraft har varit att göra ett så bra jobb som möjligt samt att utvecklas och lära mig mer. Jag trivs med att kliva ur min komfortzon och anta nya utmaningar. Det har Essity verkligen kunnat erbjuda. Under årens lopp har jag haft ledande roller inom olika delar av bolaget – allt från produktutveckling och forskning & utveckling till tillverkning, försäljning och marknadsföring. Det har gett mig ett holistiskt perspektiv som jag har stor nytta av idag.

Vad utmärker ledarskapet på Essity?

– På Essity lägger vi stor vikt vid ledarskap och vidareutvecklar ledarskapet hos alla, inte bara cheferna. I dagens snabbföränderliga värld är det viktigt att alla medarbetare har förmågan att leda sig själva, förstå hur de påverkar andra och fatta beslut. Vi praktiserar ett situationsanpassat ledarskap som utgår från behoven hos respektive individ och situation. Ofta är en delegerande ledarstil det mest effektiva, medan vissa individer och situationer kräver mycket stöd och coachning. Målet på Essity är att varje medarbetare ska nå sin fulla potential och hos oss finns inga utstakade karriärvägar utan varje karriär är unik och beror på dina styrkor, drivkrafter och din potential.

 Ge exempel på någon utmaning du mött under dina år som ledare!

– Det är en stor utmaning att kliva in som chef för ett område som du inte är expert inom – samtidigt är det den bästa ledarskapsskolan då du måste förlita dig på dina ledaregenskaper. Tidigare var jag ansvarig för produktionen av personliga hygienprodukter. Det är vanligt att ha en bakgrund som fabrikschef i den rollen, vilket jag inte har. I den situationen är det extra viktigt att vara öppen och lyhörd, och jag var mån om att vara autentisk och inte låtsas som om jag kunde saker som jag inte hade någon erfarenhet av. Å andra sidan hade jag möjlighet att bidra med nya perspektiv. När det gäller att se framtidsmöjligheter kan det rent av vara en tillgång att inte vara djupt förankrad i dagens arbetssätt.

 Vad har du för tips till den som är sugen på en ledarkarriär?

- Först och främst, fråga dig varför du vill bli chef. Rollen kräver att du är genuint intresserad av andra människor. Är du inte det rekommenderar jag att välja en annan bana. Andra råd är att fokusera på att göra ett bra jobb där du är och att inte stirra dig blind på titlar. Alla karriärkliv behöver inte nödvändigtvis gå uppåt. Ibland är det mer utvecklande att ta ett steg i sidled eller nedåt rent hierarkiskt. Jag lämnade till exempel en chefsroll inom forskning och utveckling för att bli produktchefsassistent inom marknad. Det var otroligt utvecklande och nyttigt att få lära sig försäljning och marknadsföring från grunden.

Titel: President, Health and Medical Solutions

Utbildning:

  • Civilingenjör, kemiteknik, Chalmers tekniska högskola
  • Organisationspsykologi, Göteborgs universitet
  • Marknadsföring och organisation, Mälardalens högskola