- Varför valde ni Essity och GO!-programmet?

Filippa:  – Jag fick ett otroligt positivt intryck av Essity under Chalmers arbetsmarknadsdagar och tycker att GO! programmet har ett väldigt bra upplägg. Under två års tid får du rotera mellan flera avdelningar och se olika delar av bolaget. Det finns några fasta utbildningsmoduler, men i övrigt skräddarsys programmet utifrån dina intressen och ambitioner.

Deniz: – För mig lockade också Essitys ambitiösa hållbarhetsarbete och den breda produktportföljen med allt från Libero barnblöjor till TENA inkontinensskydd och Tork hygienlösningar.

 - Hur ser er jobbtillvaro ut?

Deniz:  – Jag jobbar på Essitys globala inköpsavdelning. Utöver att vara strategisk inköpare så har jag och mitt team också ett ansvar för hållbara inköp. På Essity får du ta mycket ansvar från start. Jag har till exempel fått i uppdrag att ta fram en strategi för ökad mångfald och jämställdhet i leverantörsledet. Nästa steg blir att flytta utomlands för att jobba med Supply Planning.

Filippa: – Jag arbetade tidigare med försäljning av Tork hygienlösningar i Sverige, men har nu flyttat över till en global roll där jag jobbar med framtidens innovationer. Det handlar om tjänster som vi utvecklar i nära samarbete med våra kunder och fokus ligger framför allt på digitalisering. Min nästa roll kommer att vara inom e-handel.

 - Har Essity levt upp till era förväntningar?

Filippa: – Med råge. Det känns som karriären kan ta vilken riktning som helst. Även om jag har valt att inleda karriären inom försäljning finns det stora möjligheter att gå vidare inom andra delar inom organisationen.

Deniz: – Jag trivs väldigt bra, inte minst med kulturen och ledarskapet. Cheferna är skickliga, varma och inkluderande, och måna om att vi medarbetare utvecklas och har balans i livet. 

Information om intervjupersonen 
Namn: Filippa Rexed
Titel: GO! Graduate Sales 
Utbildning: Civilingenjör, maskinteknik, masterexamen i kvalitets- och verksamhetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, examen 2020.
Favoritinnovation: Tork EasyCube®, som är en tjänst inom datadriven städning, och som tillhandahåller data i realtid så att städpersonalen kan arbeta mer effektivt, prioritera brådskande behov och förbättra hygien och kvalitet.

Namn: Deniz Yordanov
Titel: GO! Graduate Sourcing
Utbildning: Civilingenjör, industriell ekonomi, masterexamen i kvalitets- och verksamhetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, examen 2020.
Favoritinnovation: TENA SmartCare™, som är en ny digital lösning inom kontinensvård. Återanvändbara sensorer sätts på ett av TENA:s inkontinensskydd och ger information i realtid om när det är dags att byta skydd.