Henriks farmor jobbade under många år på anläggningen i Lilla Edet och nu för han traditionen vidare. Bruket är Skandinaviens största och här finns tre pappersmaskiner och tio produktionslinjer.  

Varför är mjukpapper en spännande produkt att arbeta med?

– Det är något som alla människor behöver. Det märktes inte minst under covid-19-pandemins inledning då vi fick öka takten i produktionen. Essitys pappersprodukter hittar du överallt – i hemmen, på arbetsplatser och stora arenor. Innovationsdrivet är högt, vi lanserar hela tiden nya produkter och produktvarianter. 

Kan du ge exempel på hur ni jobbar med innovation?

– Våra innovationsprojekt tar alltid avstamp i ett kundbehov. Essity gör regelbundna marknadsundersökningar och fokusgruppsintervjuer för att fånga upp vilka behov och önskemål som finns hos kunder och konsumenter. Det kan till exempel resultera i att vi tar fram ett tunnare inkontinensskydd, en blöja för känslig hud eller ett mjukare toalettpapper. Essity har en bred produktportfölj med en rad välkända varumärken – allt från Tork och Torky till Libero och TENA. Innan en ny produkt lanseras måste det säkerställas att den går att tillverka i våra produktionsanläggningar – och det är här jag kommer in i bilden. Jag utreder bland annat om vi kan tillverka en ny produkt eller produktvariant på befintliga maskiner eller om vi behöver bygga om eller köpa nya. Vid vår senaste produktlansering behövde vi både bygga ut lokalen för att få plats med de nya maskinerna och rekrytera personal. 

I Lilla Edet arbetar vi även kontinuerligt med att utveckla våra processer för att minska vårt klimatavtryck. I år har vi lyckats övergå till biogas, vilket gör att produktionen är i princip fossilfri. Detta gör mig otroligt stolt!

Hur har du tagit dig till den här positionen?

– Efter att ha sommarjobbat som operatör i Lilla Edet under flera år sökte jag en tjänst som processingenjör. Mitt uppdrag var att utveckla produktiviteten, säkerheten och kvaliteten på våra produktionslinjer. Då utrustningen var gammal på en av produktionslinjerna ersatte vi den med en ny. Jag blev då erbjuden rollen som produktionsledare för den nya produktionslinjen med ansvar för såväl budget som personal. Den tjänsten hade jag i två och ett halvt år och sedan bytte jag och blev projektledare eftersom jag verkligen gillar att driva stora komplexa projekt. Sedan någon månad tillbaka har jag tagit ytterligare ett kliv och arbetar nu som Plant Initiative Manager. Tjänsten innebär att koordinera fabrikens projekt och leda kontakten med vår marknadsavdelning. 

Går det snabbt att klättra i karriären på Essity?

– Ja, har du drivkraft och vilja finns det inget som hindrar dig från att få ledande positioner tidigt i karriären. På Essity driver du själv din karriär framåt med stöd av din chef och det finns stora möjligheter att utvecklas. Jag var till exempel utlånad som projektledare till vår produktionsanläggning i Holland under ett halvår, vilket var väldigt lärorikt. Essity har en öppen och inkluderande kultur och vi samarbetar mycket över avdelnings- och landsgränserna. 

Information om intervjupersonen 

Namn: Henrik Pindamo

Titel: Plant Initiative Manager i Lilla Edet.

Utbildning (skola och examensår): Civilingenjör, industriell ekonomi, Chalmers tekniska högskola, examen 2013. 

Det här utmärker min arbetsplats: Att det som helhet nästan är lika många kvinnor som män i produktionen på Lilla Edet. Det är rätt ovanligt i vår bransch och påverkar stämningen och trivseln positivt.