Under 2020 inledde det globala och ledande hygien- och hälsobolaget Essity en digital transformation som spänner över hela företaget. Niclas är Global Product Development Director och ansvarar för den digitala utvecklingen inom produktlivscykeln – det vill säga alla steg från det att en innovation skapas och lanseras på marknaden tills att den tas ur sortimentet. 

Det låter som ett spännande uppdrag!

– Ja, det känns jätteroligt att kunna påverka hur vi ska jobba i framtiden. Vi ser över alla processer inom företaget. Inom produktutveckling och innovation tittar vi till exempel på hur vi ytterligare kan förbättra interaktionen med våra kunder så att vi säkerställer att vi utvecklar en lösning som är kopplad till det upplevda problemet. Det kan handla om allt från hantering av använda mensskydd till att minska hudproblem hos äldre med inkontinens. Digitaliseringen kommer både påverka hur vi samarbetar internt och hur och var vi möter våra kunder. Vi kommer att bygga upp en ny digital plattform och räknar med att släppa nya releaser kontinuerligt för att säkerställa att vi är konkurrenskraftiga. 

Hur har du tagit dig till den här positionen?

– Jag började som produktutvecklare för Libresse mensskydd. Därefter tog jag klivet över till inköpsorganisationen, där jag jobbade med inköp av tjänster. I samband med en omorganisation fick jag i uppdrag att bilda en grupp med ansvar för strategiska inköp. Med tiden växte gruppen och till slut ansvarade vår grupp för alla tjänsteinköp – från reklam till IT. Jag tycker inte att man ska stanna för länge inom samma område så efter nio år valde jag att återvända till forskning och utveckling. Som produktutvecklingschef för TENA inkontinensprodukter var jag bland annat med och tog fram ett generationsskifte av en produkt som hade funnits i 20 år på marknaden. På så sätt skapade vi förutsättningar för fler innovationer. 

Hur ser innovationsarbetet ut på Essity?

– Vi har en bred produktportfölj och utvecklar allt från Jobst kompressionsstrumpor och TENA inkontinensskydd till Tork hygienlösningar. Alla innovationer tar avstamp i våra slutkunders skiftande behov. För att förstå vilka behov och krav de har gör vi utöver marknadsundersökningar även besök på till exempel äldreboenden för att prata om inkontinensvård. Vi intervjuar också städpersonal kring deras rutiner. Våra kunder finns med i hela innovationsprocessen och de får även prova de protyper som vi tar fram. En gång träffade jag en 30-årig man med en nervskada som gjorde att han inte kunde hålla tätt. Mötet med honom gjorde särskilt stort intryck på mig. Mannen berättade att han tack vare våra inkontinensprodukter kunde leva ett aktivt liv som politiker. Att känna att man bidrar till att öka människors livskvalitet är väldigt motiverande.

Hur ser du på din roll som ledare? 

– Jag vill ge mina medarbetare samma möjligheter att utvecklas som jag själv har fått. På Essity driver du själv din karriär och som chef har jag i uppdrag att vägleda och stötta mina medarbetares ambitioner, till exempel genom att ge dem vissa arbetsuppgifter eller möjlighet att delta i projekt som går i linje med deras karriärsmål. Vi vill att alla medarbetare ska nå sin fulla potential och det finns även möjligheter att röra sig mellan olika affärsområden och marknader. En av mina medarbetare uttryckte till exempel en önskan om att få jobba med teknikutveckling, men det var värdefullt med erfarenhet från produktion. För att nå dit hjälpte jag honom att hitta ett jobb på en av våra fabriker. 

Är det något annat som utmärker ledarskapet på Essity?

– Vi anpassar ledarskapet till individen och situationen. En person som börjar ett nytt jobb, oavsett om han eller hon har jobbat länge inom Essity, behöver ofta mer stöd än någon som har jobbat där länge. Vi är också tydliga med våra förväntningar och coachar istället för att servera alla svar. Feedback är också viktigt för att vi alla ska kunna hjälpa varandra att växa och utvecklas.  

Information om intervjupersonen 
Namn: Niclas Hörle
Titel: Global Product Development Director
Utbildning: Civilingenjör, kemiteknik, Chalmers tekniska högskola, Civilekonom, Göteborgs universitet, examen 2001. 
Vad ser du mest fram emot med den digitala utvecklingen? ”Att skapa möjligheter att på nya sätt förstå våra kunders behov, utveckla lösningar och snabbt reagera på förändring på marknaden, samtidigt som vi skapar en transparens i företaget som ger oss förutsättningarna att bli mer effektiva i vårt arbete.”