Varje år tillverkas cirka 100 000 ton toalettpapper på pappersbruket i Lilla Edet, som är en del av det ledande globala hygien- och hälsobolaget Essity. De fiber som används i tillverkningen kommer till stor del från återvunnet papper. Ambitionen är att sluta kretsloppet och som ett led i det har Essity även lanserat världens första återvinningstjänst för pappershanddukar. Men bolaget har inte bara mjukpapper i sin produktportfölj. Essity tillverkar allt från Tork hygienlösningar till Libresse mensskydd och Libero barnblöjor. Sören Mononen är automationstekniker på en av pappersmaskinerna i Lilla Edet.

Varför är det spännande att jobba med el och automation på ett pappersbruk?

– Det är en komplex process att tillverka mjukpapper av olika kvalitet. Pappersmaskinerna är stora och bygger på avancerad teknik. Maskinen jag ansvarar för är 3,5 meter bred, 35 meter lång och har kapacitet att tillverka 150 ton papper per dygn. Utöver att sköta löpande underhåll så rycker jag också ut och felsöker samt löser problem om det uppstår fel på pappersmaskinen. Jag arbetar tätt tillsammans med en av brukets mekaniker och har ofta laptopen i ena handen och verktygsväskan i den andra. Dagens industrimiljöer är helautomatiserade och en uppgift som faller på mig är att programmera om styrsystemen.

Vad är det som gör att du trivs?

– I mitt arbete är det stort fokus på problemlösning. Jag vet aldrig vilka utmaningar jag kommer ställas inför när jag kommer till jobbet, Ibland handlar det om enklare åtgärder som att byta ventiler, andra gånger kan ett blixtnedslag ha slagit ut pappersmaskinens frekvensomriktare. Vi är en sammansvetsad grupp som arbetar inom underhåll och det är även mycket samarbete mellan avdelningarna. Jag upplever att Essity är väldigt mån om sin personal. Det är stort fokus på hälsa och säkerhet, det märks inte minst nu under coronapandemin. Essitys hygien- och hälsoprodukter är kritiska i kampen mot covid-19 och vi arbetar intensivt för att tillhandahålla nödvändiga produkter till allmänheten, sjukhus, äldrevård och vårdhem. 

Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut?

– På Essity driver du själv din utveckling framåt. Jag började karriären på konverteringen, där stora moderrullar skärs ner och rullas om till små toalettpappersrullar, och har successivt fått mer ansvar. Som automationstekniker på konverteringen hade jag ansvar för att optimera, felsöka och förbättra en av linjerna. När jag kände mig redo för en ny utmaning sökte jag samma typ av tjänst fast på en av pappersmaskinerna. Jag drivs av att lära mig nya saker och i det här yrket blir du aldrig fullärd. Varje år går vi ett antal utbildningar i programmering och parametrering hos ABB och Siemens som levererar styrsystemen. Det finns också möjlighet att delta i olika utvecklingsprojekt. Jag hjälper till exempel till med att sätta upp en ny produktlinje för tillverkningen av pappershanddukar, som ska komma igång inom kort.

Varför tycker du att unga automationstekniker ska söka sig till Essity?

–  Jag tycker att man ska välja arbetsgivare med hjärtat. Essity tillverkar hygien- och hälsoprodukter som behövs och som höjer människors livskvalitet. Företaget har också höga ambitioner när det gäller hållbarhet och på bruken pågår ett arbete med att göra produktionen mer klimatsmart. Just nu sker ett generationsskifte på bruket och det kommer in allt fler yngre, vilket är positivt. Eftersom vi är många som har jobbat länge på bruket kan vi ge de yngre stöd och coachning samtidigt som de bidrar med digital kompetens och färska ögon på verksamheten. Vi ser att yngre som kommer in som praktikanter eller sommarjobbare på Essity trivs med vår företagskultur då den uppmuntrar drivkraft och samarbete men också att ha kul tillsammans.

Personfaktaruta:

Namn: Sören Mononen

Titel: Automationstekniker på pappersbruket Lilla Edet

Fritidsintressen: Har varit materialare i en hockeyklubb under många år. Gillar också att fixa hemma.