Det ledande globala hygien- och hälsobolaget Essity befinner sig i en digital transformation. Tork Pappershållare och TENA inkontinensskydd har utrustats med sensorer, marknadsföringen har flyttat ut i sociala kanaler och internt byggs en modern arbetsplats där Digital Employee Experience, DEX, står i centrum. Ellen Stenmar jobbar som IT Manager inom Internal Digital Experience.

Q: Berätta om din roll!

Jag leder ett team med fem medarbetare som finns på våra kontor i Göteborg, Stockholm och München. Vår uppgift är att driva en beteendeförändring och få medarbetarna att använda nya digitala verktyg som bidrar till ökat samarbete och förbättrad kommunikation. För att lyckas med implementeringen av en ny IT-lösning behöver du framgångsrikt driva en förändringsresa på användarsidan. Det kräver en bred palett av olika kommunikations- och utbildningsinsatser som utgår från forskning kring lärande och motivation. Vi utvecklar och levererar innovativa utbildningar i ett digitalt format och använder oss av gamification för att bygga nyfikenhet och engagemang. För att säkerställa den lokala förankringen tar vi hjälp av användare som fungerar som ambassadörer ute i verksamheten.  

Q: Hur har din karriärväg sett ut?

Jag började på Essity för sex år sedan och jobbade inledningsvis inom HR med Employer Branding i Norden, det vill säga med att bygga kännedom, intresse och attraktion bland både nuvarande och potentiella medarbetare för att tillgodose rekryteringsbehov på kort och lång sikt. Jag sökte mig sedan vidare till en global HR-roll inom IT-organisationen och fick för knappt två år sedan möjlighet att bygga upp det team som jag leder idag. 

Q: Hur var det att bli ledare i relativt ung ålder?

Jag hade en tydlig bild av hur den perfekta chefen skulle vara och alla de positiva egenskaper som en bra chef måste ha och detta kändes svårt att leva upp till. Under de här två åren har jag lärt mig att det inte finns någon perfekt ledarprofil. Ett gott ledarskap utgår från ett genuint intresse för människor och en strävan efter att dina medarbetare ska utvecklas och prestera på en hög nivå. Men du kan göra detta på många olika sätt och varje chef måste utgå från sig själv, sina styrkor och sina värderingar.

Q: Vilken är den största utmaningen med att vara ledare idag?

Den höga förändringstakten och den ökade komplexiteten ställer höga krav både på chefer och medarbetare. Som chef måste du förmedla tydlighet i en ständigt föränderlig miljö och fokusera på att utveckla de kompetenser och färdigheter som behövs både idag och i framtiden. 

 /Skribent/Jacqueline Fahlander

Kort fakta om Ellen
 
Namn: Ellen Stenmar
Titel: IT Manager Training and Education
Utbildning: Masterexamen i Nationalekonomi, Handelshögskolan i Göteborg, examen 2010.
Digitalt verktyg jag inte kan leva utan: Microsoft Teams.
Ledarskapstips: Uppmuntra lärande i ditt team och se misslyckanden som en möjlighet till utveckling.