Precis innan SCA:s hygienverksamhet delades upp i ett separat företag under namnet Essity, började Ben de Vries som global Corporate Brand Content Director för att delta i resan vi har framför oss. Under de tidigare 15 åren på Ericsson hade han arbetat med att förverkliga visionen om ett uppkopplat samhälle. ”Jag ville komma närmare konsumentprodukter där digitaliseringen är en viktig del i produkt- och tjänsteinnovation. ​​​​​​ I Essitys produktportfölj finns allt från Torks datadrivna system för städning och Liberos digitala tjänster för förstagångsföräldrar till  Libresse online-community för tonårsflickor och TENAs sensorstyrda inkontinenslösningar. 

Förbättrar livskvalitén

En initial utmaning i splitten från SCA var att etablera ett nytt namn och varumärke för hygienverksamheten som skulle associeras med hygien, hälsa och välmående. Medarbetarna engagerades i arbetet att vidareutveckla företagsidentiteten som knyter an till visionen om ökad livskvalitet genom förbättrad hälsa och hygien. Idag, två och ett halvt år senare, är Essity med och driver dialogen om hygien och hälsa på den globala arenan. Vi samarbetar med en rad olika aktörer från olika FN-organ till lokala ideella organisationer. "På Essity försöker vi inte bara förbättra människors livskvalitet genom att erbjuda hygien- och hälsoprodukter i vardagen. Vi bidrar också genom att sprida kunskap och att lyfta dessa frågor på en global nivå. Vartannat år samlar vi in insikter från 20 länder i syfte att belysa hur viktigt beteendet är för människors beteenden hygien och hälsa. De insikter som presenteras i våra rapporter bygger på forskningsresultat, statistik, framgångsrika fall och berättelser från människor vars röster sällan hörs. Vi presenterar också lösningar och insatser som vi tycker är avgörande för att förbättra hygien- och hälsostandarder runt om i världen och genom livets olika skeden.  Vår ambition är att inspirera och bjuda in fler aktörer till dialog, partnerskap och att hitta hållbara lösningar.  Förra årets rapport visar bland annat att många oroar sig över att bli sjuka till följd av dålig hygien, att hälften av barnen undviker att använda skolans toaletter och att åtta procent av befolkningen lider av någon form av inkontinens samtidigt som nästan ingen pratar om det. Vi ser det som vår uppgift att bidra till en positiv förändring för samhället.”

Hand to Hand

För att kunna stoppa spridningen av sjukdomar och inspirera barn till bra handhygien har Essity utvecklat en handtvätt-app. Företaget utbildar även sjuksköterskor om inkontinens och unga flickor om puberteten och menstruationen. Ett annat initiativ som Ben de Vries känner stort engagemang för är partnerskapet med Fotografiska i Stockholm, något som hittills har resulterat i tre fotoutställningar. Den andra utställningen Hand to Hand genomfördes i samarbete med de prisvinnande fotograferna Paul Hansen och Åsa Sjöström, som belyser vikten av hygien på såvääl sjukhus och skolor som i krisdrabbade områden. Syftet med utställningen är att öka medvetenheten kring hur essentiell tillgången på vatten, två l och hygien är. Essity samlar in och delar globala insikter för att bidra till en kunskapsbaserad dialog som tar hygien- och hälsostandarder till en global nivå. ”Den tredje utställningen som kom under hösten 2019, med berättelser och artistiska uttryck från nya konstnärer om vikten hos och påverkan av våra händer.  För att ta den platsbundna upplevelsen till den bredare publiken kommer vi att lansera en digital upplevelse med ett urval av bilder, insikter och berättelser som höjer medvetenheten om dessa ämnen.

Lite över två års arbete och resan har precis startat

Det var varit en hektisk start för Ben och efter drygt två år fortsätter resan. Ett av våra fokusområden denna höst och kommande år är att positionera Essity som global ledare inom hälsofrågor. Det här viktiga tillväxtområdet inkluderar varumärken för läkemedelslösningar som Leukoplast, Cutimed och JOBST – och tillsammans med marknadsföringsteam och innovationsexperter kommer vi att utveckla utbildande och genomtänkt innehåll inom områden som kompressionsterapi, sårvård och ortopedi.  

”Anledningen till att jag valde att söka mig till Essity var, förutom rollen och affärsutmaningarna, den omtanke och uppmärksamhet som människorna får. Jag kände detta redan på intervjuerna och när jag kontaktade företaget innan jag började. Företagsvisionen om att förbättra människors välbefinnande är inte bara en slogan. Det låter nog som en klyscha, men vår vision är någonting jag personligen upplever varje dag i mina interaktioner med medarbetare på alla nivåer inom organisationen, oavsett titel, befattning eller plats. Medarbetarna bryr sig helt enkelt om varandra.” 

Vill du läsa mer om Essitys resa, bakgrunden om vårt varumärke och vårt åtagande gentemot våra kunder och deras livskvalitet? Följ oss på LinkedIn eller prenumerera på vår YouTube-kanal.