Essity, som innan var en del av SCA, är ett ledande globalt hygien- och hälsoföretag som utvecklar, producerar och säljer personliga vårdprodukter och mjukpapper. Anna Sävinger Åslund, SVP HR, anser att namnet identifierar verksamhetens kärna. 

Vad står Essity för?  

”Det är en sammanslagning av orden essentiella och nödvändigheter (necessities på engelska), som beskriver våra hygienprodukter. Ta till exempel Libero-blöjor, Libresse intimvårdsprodukter för kvinnor och TENA inkontinensprodukter. De är alla produkter som erbjuder dagliga nödvändigheter i olika skeden av livet. För en tid sedan förvärvade vi det medicintekniska företaget BSN medical, som kommer att göra det möjligt för oss att bygga upp en stark position inom hälsoområdet. Vår ambition är att bidra till att förbättra människors välbefinnande över hela världen. Jämte vår utveckling av produkter för att höja människors livskvalitet undervisar vi också barn om handhygien, unga kvinnor om menstruation samt sjuksköterskor och vårdgivare om inkontinensvård.”

”Vårt hjärta slår både för människor och natur.”

Något annat som kännetecknar Essity? 

”Vi är stolta över vår företagskultur, som kännetecknas av teamwork och entusiastiska och engagerade medarbetare. Vårt hjärta slår både för människor och natur, vilket är källan till vår starka drivkraft för innovationer och vår ambitiösa hållbarhetsagenda.”

Vilka kompetenser kommer ni att behöva för att avancera? 

”Vi behöver rekrytera allt från marknadsförings- och försäljningspersonal till ingenjörer och ekonomer, helst med digital kompetens. En digital omvandling sker för närvarande på Essity som påverkar företagets alla delar. Vår marknadsföring och försäljning sker i allt högre grad via digitala medier och det finns också ett stort fokus på digitala lösningar inom innovation. Exempel på detta är våra anslutna produkter, såsom pappersdispensrar och inkontinensprodukter med sensorer.”

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det? 

”Det finns inga i förväg fastställda karriärvägar på Essity, utan ett brett spektrum av roller och verksamhetsområden. Du styr din egen karriär framåt och har stora möjligheter att utvecklas. Hos oss kan du röra dig i höjd- och i sidled, eller så kan du flytta utomlands till våra produktions- och försäljningsmarknader. Målet är att alla ska nå sin fulla potential och ha roligt när de gör det. Vi har just lanserat en intern karriärkompass, som ytterligare klargör de roller som finns inom företaget och vad som krävs för varje roll, något som kommer att underlätta karriärplanering för våra anställda.”

Namn: Anna Sävinger Åslund

Titel: SVP HR.

Utbildning: Personal- och arbetsvetenskapsprogram, Linköpings universitet, examen i 1996.

Favoritinnovation: ”Alla fantastiska appar som gör livet enklare.”

Journalist: Jacqueline Fahlander

*omtryckt från artikel i Shortcut