Målet är att anställa utexaminerade i en rad viktiga områden, bland annat försäljning, marknadsföring, tillverkning, finans och IT, fram till slutet av sommaren 2018. Detta kommer att medföra att hela GO!- gemenskapen kommer att uppgå till över 250 personer, spridda över företaget. 

Under en period av 24 månader erbjuder programmet GO! nyutexaminerade deras första möjlighet till en heltidsanställning. Samtidigt ger programmet utbildning och det stöd som behövs för att kunna förvärva nödvändiga kunskaper för att uppnå framgång i nuvarande positioner och förberedelse för framtida roller. 

”Programmet GO! syftar till att utveckla ett starkt tillskott av kvalificerade, erfarna människor som är redo att möta framtida behov; särskilt i länder där vi vet att det finns en stor efterfrågan på specifika yrken, t.ex. ingenjörer, eller där arbetsmarknaden är mycket konkurrenskraftig för vissa färdigheter”, säger Doriana Gardini, direktör för Management and Organizational Development. 

Programmet är utvecklat med hänsyn tagen till den utexaminerade och har sin grund i vårt engagemang för våra anställda; att förbättra liv, varje dag. Vi anser att detta är viktigt för att säkerställa att företaget lockar rätt kandidater för att möta framtida affärsbehov. 

Ansök till Essity GO! och få ett riktigt jobb med en verklig utvecklingsplan!