Essity GO! Program är ett globalt Graduate Onboarding Program som möjliggör för nyutexaminerade att ta sitt första kliv ut i arbetslivet. Programmet erbjuder ett riktigt jobb från dag 1 med ett tydligt ansvarsområde. En individuell utvecklingsplan, en personlig mentor och ett globalt nätverk med andra GO!-deltagare ger en bra plattform för att fortsätta driva sin egen utveckling inom Essity.
- Programmet syftar till att ge en inspirerande men samtidigt utmanande start inom det område som deltagaren antas. GO!-programmet är utvecklat på ett sätt som uppmuntrar deltagaren att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken med ett tydligt och uttalat ansvar för resultatet, berättar Susan Markusian, Talent Acquisition Specialist, som jobbar med rekryteringsprocessen av nya GO!-medarbetare i Sverige. 
 
Essity GO! Program finns i 18 länder, och finns att söka inom områdena försäljning, marknadsföring, digital marknadsföring, tillverkning, finans och IT. Man jobbar tillsammans i ett engagerat team, en chef och en mentor som stöttar genom hela utvecklingsresan. Kristina Lind är HR Director och har varit delaktig i att utforma Essity GO! program. Hon har som ambition att skapa en rolig och lärorik väg in i ett internationellt företag. 
- Hos en GO!-kandidat letar vi efter en person som brinner för vår verksamhet, kan utmana sig själv och andra samt ha förmågan att driva sina egna mål och vara nyfiken på att prova på nytt. Som deltagare i Essity GO! Program erbjuds man ett riktigt jobb från start, med riktiga arbetsuppgifter och förväntas ta eget ansvar. En GO!-roll har en bred variation av arbetsuppgifter och innehåller en internationell erfarenhet, säger Kristina Lind.
 
Programmet pågår under 24 månader och ger chansen att tillsammans med både team och mentor sätta sina nyvunna kunskaper på prov. Under sin GO! period uppmuntras man att tillsammans med sin chef sätta tydliga mål som man vill uppnå både i befintlig roll men även vad nästa utvecklingssteg ska vara efter avslutat program. Maja Kölby Falck startade Essity GO! Program i Göteborg under hösten 2017. Hon arbetar idag inom finans och får vara delaktig, men även driva, många olika projekt både på nationell och global nivå.
- Jag sökte till Essity GO! Program eftersom jag tyckte att det var ett bra sätt att som nyutexaminerad komma in i ett internationellt bolag. Jag lockades av att man skulle lära sig genom riktiga uppgifter och att man skulle få global erfarenhet, men också av att Essity utvecklar och producerar produkter som jag kan relatera till, menar Maja Kölby Falck och fortsätter; Essity anställer GO!-medarbetare där det finns ett faktiskt behov i organisationen och mitt bidrag till bolaget blir därför tydligt redan från början.
 
Att bli antagen till Essitys Graduate Onboarding Program innebär också att man ingår i ett globalt nätverk med ca 200 GO!-medarbetare över hela världen. Nätverket syftar till att byta erfarenheter och lära av varandra på en global arena. 
- På Essity välkomnar vi nya perspektiv och idéer. Vi tror att nyutexaminerade kan komma in i vårt företag och spela en central roll i att utmana status quo, exempelvis genom att driva förändringar och bidra med nya sätta att se på vår verksamhet. Essity GO! Program är ett sätt för oss som företag att säkra att vi får in medarbetare inom relevanta arbetsområden, men också att vi bygger rätt kompetens för framtidens behov, menar Kristina Lind.
 
Essity GO! Program innebär många spännande möjligheter. Med jobb tillgängliga över hela världen finns det många sätt att fortsätta utvecklas inom Essity. Essity har verksamhet i över 60 länder, och tillsammans med våra 48 000 medarbetare finns det goda möjligheter att utveckla ett professionellt nätverk. 
- För mig är Essity ett företag som bryr sig, både om sina kunder och sina medarbetare. Det tycker jag visar sig genom de produkter vi tillverkar, som alla är viktiga för människors hygien och hälsa, men även i det arbete vi gör med att utbilda människor inom dessa områden. För oss medarbetare visas samma omtanke i den öppna atmosfär och kultur som finns på kontoret, där man alltid blir trevligt bemött och som ny känner att det alltid finns någon att fråga om råd eller hjälp, menar Maja Kölby Falck.