We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 267.8 on 25-Mar-2019 18:00

Select region


Global Site


För att se till att våra anställda får den utveckling de behöver använder vi utbildningsmodellen 70/20/10.

70 % av utbildningen sker på jobbet som ger dig verklig erfarenhet, 20 % kommer från interaktionen med andra på och omkring arbetsplatsen och 10 % från formella utbildningar som Essity tror kommer att bidra positivt till din karriär och personliga utveckling. Både lärande och utveckling är viktiga för att bygga en karriär.