70 % av utbildningen sker på jobbet som ger dig verklig erfarenhet, 20 % kommer från interaktionen med andra på och omkring arbetsplatsen och 10 % från formella utbildningar som Essity tror kommer att bidra positivt till din karriär och personliga utveckling. Både lärande och utveckling är viktiga för att bygga en karriär.