Essitys ambition är att ha de bästa ledarna som kan hjälpa dig i din karriär. Förvaltningen är försedd med de verktyg som behövs för att bli så bra ledare som möjligt och utvecklas individuellt. 

Vår ledarskapsplattform är ledstjärnan för allt vårt arbete kring ledarskap. Den fungerar som grund för våra förväntningar på alla ledare inom företaget och alla våra ledarskapsaktiviteter. Vår globala portfölj för ledarskapsutveckling baseras på modellen 70-20-10 och inlärning genom erfarenheter. Feedback och relationer är en viktig del av dessa aktiviteter. 

Våra globala utbildningsprogram strävar efter att utveckla ledarskap och funktionell kompetens genom att erbjuda workshops, klassrumsutbildning och e-lärande på olika nivåer

”Goda ledare stöder och gör det möjligt för varje anställd att nå sin fulla potential.”

Magnus Groth, vd och koncernchef