Keskitymme kolmeen eri osa-alueeseen: resurssitehokkuuteen, kiertotalouteen ja hyvinvointiin. Jotta panostuksistamme olisi aidosti hyötyä, teemme työtä kauaskantoisesti ja tutkimusperusteisesti. Noudatamme esimerkiksi konkreettista suunnitelmaa, joka tukee Pariisin ilmastosopimusta – mihin harva yritys maailmassa on ryhtynyt. Lisäksi olemme mitanneet jo 30 vuoden ajan kaikkien tuotteidemme ympäristöjalanjälkeä. Elinkaarianalyyseissa huomioidaan tuotteidemme ja innovaatioidemme koko ympäristöjalanjälki toimittajista ja omasta tuotannostamme materiaaleihin, suunnitteluun ja kierrätykseen. Tämä auttaa meitä panostamaan asioihin, joilla on suurin vaikutus. On selvää, että teemme aktiivisesti töitä myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden eteen.