Vi har tre fokusområder: ressurseffektivitet, sirkularitet og velvære. For at innsatsen vi legger ned skal være til nytte, jobber vi langsiktig og forskningsbasert. Vi følger blant annet en konkret plan som støtter Parisavtalen – og bare noen få selskaper i verden har påtatt seg denne forpliktelsen. De siste 30 årene har vi målt miljøavtrykket til alle produktene våre gjennom livssyklusanalyser. Analysene dekker hele miljøavtrykket til produktene og innovasjonene våre. Her inngår alt fra leverandører og vår egen produksjon til materialer, design og gjenvinning. Dette hjelper oss med å legge inn arbeidet der det har størst effekt, og vi jobber selvsagt aktivt med FNs mål for bærekraftig utvikling.