We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 285.9 (+1.1 SEK) on 26-May-2019 17:29

Select region


Global Site


BSN-Medical-Product-Mashup.jpg

Medical Solutions är ett nytt produktsegment som består av BSN medicals verksamhet som förvärvades under 2017. Essitys produktsegment Medical Solutions erbjuder produkter och lösningar inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi. Inom medical solutions, på den marknad bolaget är verksamt, är Essity världens fjärde största aktör. Essitys erbjudande inom akut sårvård består av ett brett utbud av produkter, till exempel förband, fixeringsförband, kompresser och självhäftande förband och plåster. Essity är nummer två globalt inom akut sårvård. Inom avancerad sårvård erbjuder Essity produkter för behandling av svåra och komplexa sår för sårbäddsberedning, infektionshantering och för att främja läkningsprocessen.

Inom kompressionsbehandling erbjuder Essity ett brett utbud av flebologiprodukter1), inklusive kompressionsstrumpor, medicinska kompressionsplagg samt lymfologiprodukter2), såsom kompressionsbandage och förband. Essity är den största globala aktören inom produkter för kompressionsbehandling. Inom ortopedi erbjuder Essity ett brett utbud av produkter inom behandling av frakturer och skador, såsom gips, material för skenor, gipstillbehör, fysioterapi samt ortoser. Essity är globalt ledande inom frakturhantering och fysioterapi.

Medical Solutions har ledande marknadspositioner inom flera medicintekniska produktkategorier och skapar en ny tillväxtplattform med framtida branschkonsolideringsmöjligheter. Essitys inkontinensverksamhet, med det globalt ledande varumärket TENA, delar samma positiva marknadsegenskaper, kundbas och försäljningskanaler som Medical Solutions, vilket möjliggör snabbare tillväxt genom korsvis försäljning.

Under året lanserades elva innovationer, inklusive Siltec Redesign under Cutimed-varumärket, Lymphcare – ett virtuellt verktyg för att ansluta och engagera terapeuter och patienter – samt antimikrobiella spolar under varumärket Leuko.