We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 321.6 (+0 SEK) on 21-Jan-2020 17:29

Select region


Global Site


Vinna i utvalda marknader och produktkategorier

I de marknader och produktkategorier som Essity väljer att vara verksam strävar vi efter att ha en position som nummer ett eller nummer två. Vi jämför oss mot de bästa konkurrenterna inom varje produktkategori på respektive geografisk marknad och strävar efter att prestera bättre eller i nivå med den bästa konkurrenten.

Förbättra effektiviteten

Essity arbetar för att förbättra effektiviteten i hela värdekedjan. Genom att maximera produktionen, kontinuerligt finna sätt att reducera material-, energi- och logistikkostnader och minimera avfallet, sänker vi våra kostnader och förbättrar resultatet samt minskar miljöpåverkan.

Fokusera på kunder och konsumenter

Viktiga konkurrensfördelar för Essity är vår förståelse, kunskap och insikt i kunders och konsumenters behov och köpbeteenden, globala expertis, starka kundrelationer och kunskap om lokala och regionala marknadsförhållanden. För att förstå behoven och förväntningarna för vi en kontinuerlig dialog med våra kunder och konsumenter.

Genom innovation bygga större varumärken

Framgångsrika innovationer och starka varumärken går hand i hand. Essitys innovationsstrategi innefattar att hela tiden leverera bättre, säkrare och mer miljöanpassade produkter och lösningar till våra kunder och konsumenter. Vi ska öka innovationstakten och varje innovations genomslagskraft samt dra nytta av globala skalfördelar och säkerställa att alla produktsegment har en konkurrenskraftig och balanserad innovationsportfölj.