We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 268.3 (-0.2 SEK) on 24-Mar-2019 17:29

Select region


Global Site


Skapa ökat värde för aktieägarna genom lönsam tillväxt

Ett av Essitys mål är att skapa långsiktigt värde för sina aktieägare och att Essity-aktien ska leverera en högre totalavkastning än konkurrenternas. För att öka värdeskapande och aktiens totalavkastning fokuserar vi på lönsam tillväxt. Vi investerar i framtida tillväxt och arbetar för att öka lönsamheten samt att växa där lönsamheten är hög.

Läs mer

Öka livskvaliteten varje dag för fler människor

Det som gör Essity framgångsrikt är förståelsen, kunskapen och insikten om kunders och konsumenters behov och förmågan att omsätta detta till innovativa erbjudanden som ökar livskvalitet och underlättar människors vardag. Essity strävar efter att erbjuda mest värde för kunder och konsumenter med värdeskapande hygien- och hälsolösningar för alla. Vi anpassar våra erbjudanden till lokala och regionala marknadsförhållanden för att öka hygien- och hälsostandarder världen över. Essity vill nå fler människor genom att driva en global dialog om hygien, hälsa och välbefinnande.

Läs mer

Bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle

Den cirkulära ekonomin är en affärsmodell som innebär att minimera resursåtgång och avfall samt skapa kretslopp för återanvändning, återvinning eller kompostering. Essity strävar mot att minimera miljöpåverkan och att utveckla produkter och lösningar som fungerar i ett cirkulärt samhälle. Arbetet med att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle innebär ett behov av nya affärslösningar och innovationer samtidigt som det skapar nya affärsmöjligheter.

Läs mer

Skapa förutsättningar för våra medarbetare att uppnå sin fulla potential i ett vinnande lag

Essitys framgång avgörs av att ha motiverade, kompetenta och resultatorienterade medarbetare. Som en global arbetsgivare strävar vi efter att erbjuda möjligheter för nuvarande och potentiella medarbetare att utvecklas och förverkliga sin fulla potential. Essity vill erbjuda en stark företagskultur med ett engagerande och inkluderande ledarskap baserat på våra “Beliefs & Behaviors”.

Läs mer