We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 321.6 (+1.9 SEK) on 18-Jan-2020 17:29

Select region


Global Site


Skapa ökat värde för aktieägarna genom lönsam tillväxt

Essity arbetar för att skapa långsiktigt värde för sina aktieägare och att Essityaktien ska ha en högre totalavkastning än konkurrenternas.

Öka livskvaliteten varje dag för fler människor

Essity strävar efter att öka livskvaliteten för fler människor varje dag. För att göra det arbetar vi med att dela med oss av vår kunskap till kunder och konsumenter genom utbildning i hygien och hälsa och genom att driva en global dialog om hygien, hälsa och välbefinnande. Samtidigt skapar vi även affärsmöjligheter.

Bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle

Essity har som mål att utveckla produkter och tjänster för ett hållbart och cirkulärt samhälle. Cirkularitet är en affärsmodell som innebär att vi strävar efter minskad resursförbrukning och en effektiv återvinning eller kompostering av våra hygien- och hälsoprodukter. Det innebär att vi måste inkludera detta i vårt innovationsarbete och utveckla nya affärsmodeller, som skapar nya affärsmöjligheter för Essity.

Skapa förutsättningar för våra medarbetare att uppnå sin fulla potential i ett vinnande lag

Vi erbjuder karriärmöjligheter i ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som arbetar för att öka välbefinnandet i världen genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. Förbättrad hygien och hälsa är förutsättningar för bättre liv och spelar en viktig roll för välbefinnandet.