We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 230.7 (+0.7 SEK) on 21-Sep-2018 12:09

Select region


Global site


Verkställande direktören ansvarar för och sköter den löpande förvaltningen av koncernen efter styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Magnus Groth

Magnus Groth (1963)

Civ.ek., MBA

Vd och koncernchef.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

  • Styrelseledamot i Acando AB.

  • Styrelseledamot i Vinda, Hongkong.

  • Anställd sedan:2017 (hos SCA sedan 2011)
  • B-aktier43500
Fredrik Rystedt

Fredrik Rystedt (1963)

Civ. ek.

Vice vd och finanschef. Chef för koncernfunktionen Finance

Andra pågående uppdrag/befattningar:

  • Styrelseledamot i Vattenfall AB

  • Styrelseledamot i Vinda International Holdings Limited.

  • Anställd sedan:2017 (hos SCA sedan 2014).
  • B-aktier13,200