We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 302.3 (-2 SEK) on 15-Nov-2019 11:39

Select region


Global Site


Uppgifter om aktieinnehav avser förhållandet den 31 december 2018.

Magnus Groth (1963)

Civ ek, Civ ing

Vd och koncernchef i Essity.

Tidigare vd och koncernchef i SCA 2015–2017, tidigare chef, SCA Consumer Goods Europe 2011–2015. Vd i Studsvik AB (publ) 2006–2011 och SVP Vattenfall 2001–2005.

Oberoende i förhållande till Essitys större ägare.

Inga väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

  • Styrelseledamot i Acando AB.

  • Anställd sedan:2011
  • Eget och närståendes aktieinnehav:43,500 (B-aktier)

Fredrik Rystedt (1963)

Civ ek.

CFO och vice vd

Chef koncernfunktion Finance

Andra pågående uppdrag/befattningar:

  • Styrelseledamot i Vattenfall AB

  • Styrelseledamot i Vinda International Holdings Limited.

  • Anställd sedan:2014
  • Eget och närståendes aktieinnehav:16,200 (B-aktier)