We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 226 (+0 SEK) on 21-Feb-2018 17:29

Select region


Global site


Magnus Groth (1963)

Magnus Groth

Civ.ek., MBA

Vd och koncernchef sedan 2017 (hos SCA sedan 2011).

Andra pågående uppdrag/befattningar:
Styrelseledamot på Acando AB och Vinda, Hongkong. 

Oberoende i förhållande till företagets större aktieägare, men inte i förhållande till företaget och företagsledningen.

Anställd sedan: 2011

B-aktier: 21 000

CV i PDF-format

Fredrik Rystedt (1963)

Fredrik Rystedt

Civ. ek.

Vice vd och finanschef. Chef för koncernfunktionen Finance sedan 2017 (hos SCA sedan 2014).

Andra pågående uppdrag/befattningar:
Styrelseledamot i Vattenfall AB och i Vinda International Holdings Limited.

Utsedd: 2017

B-aktier: 10 000

Läs CV:t