We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 227.7 (+1.5 SEK) on 16-Aug-2018 17:29

Select region


Global site


Verkställande direktören ansvarar för och sköter den löpande förvaltningen av koncernen efter styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Magnus Groth (1963)

Magnus Groth

Civ.ek., MBA

Vd och koncernchef sedan 2017 (hos SCA sedan 2011).

Andra pågående uppdrag/befattningar:
Styrelseledamot på Acando AB och Vinda, Hongkong. 

Oberoende i förhållande till företagets större aktieägare, men inte i förhållande till företaget och företagsledningen.

B-aktier: 43 500

Fredrik Rystedt (1963)

Fredrik Rystedt

Civ. ek.

Vice vd och finanschef. Chef för koncernfunktionen Finance sedan 2017 (hos SCA sedan 2014).

Andra pågående uppdrag/befattningar:
Styrelseledamot i Vattenfall AB och i Vinda International Holdings Limited.

B-aktier: 13 200