We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 285.9 (+1.8 SEK) on 18-Sep-2019 11:34

Select region


Global Site


Essity-BeliefsBehaviours-Courage.jpg

Vi är modiga betyder att vi har höga ambitioner och fokuserar på att vinna för framtiden. Vi är dedikerade till att utveckla innovativa produkter och tjänster som bättre tjänar våra kunder och konsumenter.

Beteenden

  • Vi anammar nya sätt att tänka och agera, och vågar utmana status quo
  • Vi tar medvetna risker och lär oss av misstag
  • Vi trivs med att vara ledare i det vi gör