We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 264.8 (-2.2 SEK) on 21-Apr-2019 12:59

Select region


Global Site


Essity-BeliefsBehaviours-Collaborate.jpg
Vi samarbetar innebär att vi letar efter mångfald i perspektiv och idéer. Vi litar på och utmanar varandra konstruktivt och firar framgångar som ett team.

Beteenden

  • Vi arbetar i team, internt och externt, för att hitta de bästa lösningarna
  • Vi utforskar perspektiven hos multipla intressenter
  • Vi ger konstruktiv feedback och söker aktivt efter att få det