We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 305 (+0.7 SEK) on 19-Nov-2019 17:29

Select region


Global Site


Essity-BeliefsBehaviours-Collaborate.jpg

Vi samarbetar innebär att vi letar efter mångfald i perspektiv och idéer. Vi litar på och utmanar varandra konstruktivt och firar framgångar som ett team.