We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 282.6 (-0.1 SEK) on 13-Oct-2019 17:29

Select region


Global Site


Essity-BeliefsBehaviours-Collaborate.jpg

Vi samarbetar innebär att vi letar efter mångfald i perspektiv och idéer. Vi litar på och utmanar varandra konstruktivt och firar framgångar som ett team.

Beteenden

  • Vi arbetar i team, internt och externt, för att hitta de bästa lösningarna
  • Vi utforskar perspektiven hos multipla intressenter
  • Vi ger konstruktiv feedback och söker aktivt efter att få det